Strona główna

Poniżej przedstawiamy Państwu serię odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Klientów naszej Kancelarii. Zbiór ten został opracowany w celu ułatwienia szybkiego dostępu do rozwiązań w sytuacjach problemowych.

POLISOLOKATY

Sprawy dotyczące roszczeń z umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Najpopularniejsze artykuły

Zobacz tematy

KREDYT FRANKOWY

Sprawy dotyczące roszczeń z umów kredytów walutowych waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego

Najpopularniejsze artykuły

Zobacz tematy

OBLIGACJE GETBACK S.A.

Sprawy dotyczące roszczeń z obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack S.A. oraz dotyczące roszczeń związanych z pośrednictwem w sprzedaży tych obligacji.

Najpopularniejsze artykuły

Zobacz tematy

UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO

Sprawy dotyczące roszczeń o zwrot składek na ubezpieczenie niskiego wkładu

Najpopularniejsze artykuły

Zobacz tematy