Świadectwo depozytowe

Obligatariusze nieposiadający dokumentu potwierdzającego posiadanie obligacji powinni złożyć wniosek o wydanie świadectwo depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego stan posiadania. W zależności od rodzaju obligacji może to być dokumenty zaświadczenia o odbiorze oryginału obligacji, zaświadczenie, że obligacje znajdują się w depozycie, dokument obligacji, potwierdzenie zapisu w ewidencji domu maklerskiego itp.

Dokument potwierdzający posiadanie obligacji jest niezbędny do wykonywania niektórych czynności w postępowaniach sądowych, m.in. w postępowaniu restrukturyzacyjnym - ustanowienia pełnomocnika, zgłoszenie kandydata do rady wierzycieli.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami