Koszty stawiennictwa na rozprawie

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku spraw prowadzonych na podstawie umowy zlecenie, ewentualny zwrot kosztów związanych z osobistym stawiennictwem na rozprawie następuje wraz z ostatecznym rozliczeniem po uprawomocnieniu się wyroku.

Natomiast w przypadku spraw prowadzonych na podstawie umowy cesji wierzytelności zwrot kosztów nie jest zależny od Kancelarii. Zarówno o jego przyznaniu, jak i samej wysokości decyduje Sąd. Prosimy oczekiwać na pisemne zawiadomienie w tejże kwestii.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami