Nakaz zapłaty/ Sprzeciw od nakazu zapłaty

Uprzejmie informujemy, iż w sprawie wpłynął korzystny nakaz zapłaty wydany przez Sąd przeciwko Ubezpieczycielowi.

Ubezpieczycielowi przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Niewniesienie sprzeciwu spowoduje uprawomocnienie się nakazu, który uzyskuje skutek prawomocnego wyroku. Ubezpieczyciel będzie zmuszony zwrócić wówczas pobrane środki.

Z kolei skuteczne wniesienie sprzeciwu skutkuje upadkiem nakazu zapłaty oraz koniecznością dalszego rozpoznania sprawy przez Sąd. W takim wypadku zmienia się tryb postępowania z upominawczego na zwykły i wtedy oczekiwać będziemy na termin rozprawy oraz dalsze rozpatrzenie przez Sąd. Zazwyczaj informacja zwrotna z Sądu w tejże kwestii wpływa do Kancelarii w terminie do 3 miesięcy od momentu doręczenia nakazu zapłaty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami