PIT-8C formularz podatkowy

Szanowni Państwo,

ze względu na brak precyzyjnego uregulowania, a co za tym idzie zróżnicowaną interpretację organów podatkowych oraz sądów (przedstawioną poniżej), w przypadku otrzymania od Ubezpieczyciela formularza podatkowego PIT-8C dotyczącego wymogu zapłaty podatku od odzyskanych na mocy prawomocnego wyroku wraz z należnością główną odsetek ustawowych za opóźnienie, celem potwierdzenia zasadności zapłaty podatku należałoby wystąpić do właściwego dla Państwa urzędu skarbowego bądź izby administracji skarbowej zlokalizowanej na terenie zamieszkiwanego przez Państwa województwa z wnioskiem o interpretację.

I SA/Gd 250/16 - Wyrok WSA w Gdańsku >> przychód z odsetek zwolniony z opodatkowania

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/03F7161946

I SA/Kr 1275/15 - Wyrok WSA w Krakowie >> przychód z odsetek podlega opodatkowaniu

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C37611F4F6

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami